เป็นคลิปที่อธิบาย Dacxi จาก Whitepaper ได้ดีมากคะ  ต้องขอขอบคุณ คุณ Bit Investment :) 

Close