__owner_unit_wo_info__

bcsx94crgbgwy26kvn92k7ku3iyu59ue.png

FUD คือ Fear Uncertainty Doubt 😎 

หมายถึงอะไร?

"มันคืออาการที่เรารู้สึกไม่มั่นใจ สงสัย ระแวงทำให้เกิดอาการขายเหรียญแบบไม่ดูจังหวะไม่สมเหตุสมผลได้ โดยส่วนใหญ่อาการนี่เกิดจากคนรอบข้าง หรือผลกระทบจากภายนอก เช่นในโลกโซเชี่ยว พอมีคนบอกว่า BTC กำลังอยู่ในช่วงขาลงและจะไม่กลับขึ้นมาอีกแล้ว เราก็รีบขายทิ้งทันทีด้วยความกลัว โดยที่ไม่ได้มองไปที่ปัจจัยอื่นและความเป็นไปได้ที่มันจะกลับมาขาขึ้นอีกครั้งนั่นเองง" 

เพื่อนๆมีอาการ FUD อยู่หรือเปล่าเอย?? 😬 

bcsx94crgbgwy26kvn92k7ku3iyu59ue.png

FUD คือ Fear Uncertainty Doubt 😎 

หมายถึงอะไร?

"มันคืออาการที่เรารู้สึกไม่มั่นใจ สงสัย ระแวงทำให้เกิดอาการขายเหรียญแบบไม่ดูจังหวะไม่สมเหตุสมผลได้ โดยส่วนใหญ่อาการนี่เกิดจากคนรอบข้าง หรือผลกระทบจากภายนอก เช่นในโลกโซเชี่ยว พอมีคนบอกว่า BTC กำลังอยู่ในช่วงขาลงและจะไม่กลับขึ้นมาอีกแล้ว เราก็รีบขายทิ้งทันทีด้วยความกลัว โดยที่ไม่ได้มองไปที่ปัจจัยอื่นและความเป็นไปได้ที่มันจะกลับมาขาขึ้นอีกครั้งนั่นเองง" 

เพื่อนๆมีอาการ FUD อยู่หรือเปล่าเอย?? 😬 

Close