Hoài

Relationships
Empty
Post to feed
Reposted Hoài's post.

Do việc Goldman Sachs trì hoãn việc chấp nhận trên nền tảng của mình đã làm cho giới phố Wall giảm kỳ vọng về việc Bitcoin đi vào giới tài chính dẫn đến làn sóng bán tháo, Bitcoin bị bán tháo về vùng 6.300 USD, trong khi đó, các altcoin giảm từ 15-30%, trong đó Cardano giảm tới 30%. Về mặt kỹ thuật, các mức hỗ trợ đang tập chung mạnh ở vùng6k nên khả năng đây vẫn là ngưỡng quan trọng của Bitcoin. 

Do việc Goldman Sachs trì hoãn việc chấp nhận trên nền tảng của mình đã làm cho giới phố Wall giảm kỳ vọng về việc Bitcoin đi vào giới tài chính dẫn đến làn sóng bán tháo, Bitcoin bị bán tháo về vùng 6.300 USD, trong khi đó, các altcoin giảm từ 15-30%, trong đó Cardano giảm tới 30%. Về mặt kỹ thuật, các mức hỗ trợ đang tập chung mạnh ở vùng6k nên khả năng đây vẫn là ngưỡng quan trọng của Bitcoin. 

... or jump to: 2018

Close