Crypto_coach

Relationships
Empty
Post to feed
Reposted Crypto_coach's group.

CFO -

Trainning and Advisor Vietnam of

Social media:

Channel you tube : blockchain cryptocoach
Face Book: Vien Viet Ho
Telegram : https://t.me/joinchat/AAAAAFBPk3OydQQVFgmvkg

Contact: [email protected]

Telegram, what apps: +84905800272

CFO -

Trainning and Advisor Vietnam of

Social media:

Channel you tube : blockchain cryptocoach
Face Book: Vien Viet Ho
Telegram : https://t.me/joinchat/AAAAAFBPk3OydQQVFgmvkg

Contact: [email protected]

Telegram, what apps: +84905800272

Nền tảng chuyển đổi nhà đầu tư nhỏ lẻ tự tin tham gia đầu tư . Mạng xã hội giáo dục đầu tiên trên thế giới . Cùng học và đầu tư theo các chuyên gia trên toàn cầu với nền tảng . Bạn nghĩ đến coin hay là bạn nghĩ đến . Quickly buy . https://youtu.be/PhSIjT5qheM. Link buy


... or jump to: 2018
Intro

CFO Cryptocoachnhatrang, Viet Nam Market Advisor of Bittoexchange, Team Leader Thegccgroup at Nha Trang

Social Media: 

Channel youtube : blockchain cryptocoach

Face Book: Vien Viet Ho

Channel Telegram : https://t.me/joinchat/AAAAAFBPk3OydQQVFgmvkg

Contact: [email protected]

Telegram, whatapps : +84905800272


My Posts

Close